Пирин Трейдинг ЕООД

Предлага изработка на еднослойни и двуслойни предпазни маски.
За повече информация използвайте менюто "КОНТАКТИ" за връзка с нас.

Пирин Трейдинг ЕООД

основанa през 2008 година

Предприятието е разположено върху терен от 3000 м². застроени площи - производство, склад и администрация.
В производството и администрацията на фирмата са заети 225 лица. Специализацията на фирмата е главно в производството на дамски и мъжки облекла на нивото на най-известните брандове в света.

ИНФОРМАЦИЯ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

Проект: BG16RFOP002-2.023-0009-C01 „Модернизация и автоматизация в "Пирин Трейдинг" ЕООД“
Главна цел: „Спомагане за диверсификацията на икономиката в територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и развитието на конкурентоспособността в региона чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в "Пирин Трейдинг" ЕООД

Начало на проекта: 22.04.2019 г.
Край на проекта: 22.03.2020 г.
Обща стойност на проекта: 386 611,76 лв., от които европейско съфинансиране: 295 757.98 лв., национално съфинансиране: 52 192.60 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

ПРОЦЕДУРИ

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.023-0009-C01 Модернизация и автоматизация в "Пирин Трейдинг" ЕООД
Предмет на процедурата: ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.023-0009-C01 "МОДЕРНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В "ПИРИН ТРЕЙДИНГ" ЕООД" ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: 261 127,79 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 21.11.2019 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 28.11.2019 г.

ФИРМЕНА БАЗА

Двуетажна сграда с товаро-разтоварителна рампа, товарен асансьор и кроялно помещение, в която се произвежда дамско и мъжко облекло.

И двете сгради разполагат с администрации и зали за хранене.

Едноетажна сграда в която се произвежда предимно мъжко облекло.

Паркинг със 70 парко места.

Пирин Трейдинг ЕООД, Иван Вазов 4, с.Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, България
+359 887 880 508
office@pirintreyding.com
или използвайте формата за връзка